0

Irabazi Ganar Ordizia

  1. Langabezi eta ezberdintasunen aurrean lana banatzea.

Lan-orduaren gogozko murrizketan oinarrituriko eta lan baldintza duinak mantentzen dituen lan plana aurrera eramatea langabeziari aurre eginez eta lanaren banaketa bultzatuaz. Kontratazio baldintzak publiko izatea eta ekintzen berri ematea, aurrez aurreko instrumentu eta birtualen bidez, bileretan, demokratikoki eta modu irekian eginez guztia. Lan iruzurraren aurkako borrokan udaltzaingoaren esku-hartzea. Obra eta zerbitzuetako lanaren ardura eman zaien enpresei beren langileen eskubideak errespetaraztea. Lan-politikan sindikatuekin kolaboratzea.

  1. Gehiengoaren inposaketaren aurrean, gardentasuna bermatzea eta kontrola herritarren esku egotea. Udaletxe abegikorra eta partaidetza bultzatzen duena.

Herritarren interesen inguruko eta guztien onerako erreferendum partizipatiboak bultzatzeko konpromisoa hartzen dugu. Bereziki, eta ahal bezain laster hondakinen eta atez ate-aren inguruan. Kanpo auditoria bat egitea lau urtero irtengo den gobernuaren gastuen inguruan. Foroetan, sare sozialetan eta inkesta popularretan parte-hartze birtuala bultzatzea. Herritarren defendatzaile izatea. Udaleko web-a herritarrena izan dadila, eta ez agintean dagoen alderdiarena. Jendearen elkartzeak bultzatzea, beraien iniziatibak plenora iristeko konpromisoa hartuaz eta bertako Elkarte Kontseilu bat eraikiaz.

  1. Urbanismoaren inguruko egoeraren, garraioaren eta Ordiziako trafikoaren azterketa egitea.

Udaletik irtengo den gobernuaren burugabekeriaren aurrean, trafikoaren egoeraren azterketa burutzea. Garraio kolektiboa, bizikletaren erabilpena eta oinez ibiltzea bultzatzen dituen politika egitea. Kasu horietan, inkesta baten bidezko galdeketa burutuko da trafikoari, garraioari, aparkaleku berriei edo hirigintzaren inguruko inbertsioei eragingo dien aldaketen inguruan. Zona urdinaren erabilera zentzudunago bat egitea. Animaliak izan eta babestearen eta publizitate ordenantzaren azterketa egitea.

  1. Etxebizitza hutsak jendearen zerbitzura jarriko dira, birgaituz, alokairu sozialak bultzatuz eta espekulazioa zigortuz (etxe hutsik ez, ezta aterperik gabeko jenderik ere)

Hiru zutabetan oinarrituz; eraginkortasun energetikoa eta funtzionaltasuna bilatzea, behar berrietara moldatu tamaina ertaineko etxebizitzak (adineko eta gazteak) eta eraikuntza sektoreko langabezia arindu. Ez galdu etxebizitzen alokairurako laguntza instituzionalak lortzeko aukerarik. Ordizia izendatuko dugu Etxe-gabetzerik gabeko Udalerri. Bere bizkar etxe-gabetzerik ez duten bankuetara pasako dira kontu korronte guztiak. Banku etikoa babestuko da. Justifikaziorik gabeko etxebizitza pribatu eta hutsei Ondasun Higiezinen gaineko Zergaz zigortuko zaie. Erabilera sozialetarako lokalak moldatzen jarraitu.

  1. Euskara bultzatu, euskaltegien doakotasuna sustatuz eta bazterketan oinarritutako politikak baztertuz.

Euskararen ikaskuntzarako oztopo ekonomikoak kentzearen aldekoak gara, lan prestakuntzaren barnean sartuz, euskaltegien doakotasuna ezarriz eta ordutegiak erraztuz. Aldi berean, hizkuntza-eskakizunak Ordiziako errealitatera egokitzearen alde apustu egiten dugu

  1. Sormen artistiko irekia eta horretarako bidea erraztea. Irakaskuntza publikoari babesa ematea. Doako komunikaziorako eskubidea izatea. Kirola gehiago sustatzea.

Iniziatiba independenteei garrantzi handia emango diegu, logistikarako erraztasunak emanez eta musika, arte eszenikoa eta arte plastikoa bultzatzen duten sareei garrantzia emanaz, gertutasunezko ekosistema artistiko eta teknikoen bidez. Doako irakaskuntza publikorako bekak ematea. Doako wifi zerbitzua udalerri osorako jartzea. Udaleko laguntzak gehitzea bertako kirol entitateei, oinarrizkoei lehentasuna emanaz.

  1. Iraunkortasunerako, bertako ekonomiarako eta guztien onerako lan egitea, auzoen arteko orekaren aldeko apustua eginez. Segurtasun gehiago izatea.

Hondakinen inguruko politikaren berrikusketa, politika horrek babes sozial garrantzitsu bat izatea bermatuz.  Ordiziako denda txikietan oinarrituriko salerosketak izango du lehentasuna eta babesa.  Babes fiskala ematea hasi berriei. Subkontratazioen aurrean, zerbitzu publikoak berriro ere udalaren esku jartzea. Delinkuentziari aurre egiteko segurtasuna gehitzea. Herritarrak babesten dituen organizazioei babes gehiago ematea. Auzoetako espaloien zabaltzea eta oinezkoentzako eremuen handitzea. Ordiziako larrialdietarako eta ginekologiako zerbitzuak berriz ere lortzea. Oianguren inguruko akordiorako konpromisoa hartzea, honek demokratikoki herritarrek emandako babesa izan behar du.

  1. Oroitzapen demokratiko bat ereitea, fanatismo frankista eta fanatismo terroristei garrantzia kenduaz, elkarbizitza hobe baten alde lan eginaz. Solidaritateari bultzada bat ematea.

Apustu egingo dugu ekintzak bultzatzeko, oroitzapen plakak, zuzeneko biktimen lekukotasunak,  1936ko estatu kolpearen inguruko dibulgaziorako materiala, gerra zibila eta errepresio frankista. Modu horretan, Glencree-ren baloreetan (enpatia eta deslejitimazioa) eta Nanclaresen berreraikuntzarako topaketetan oinarrituriko elkarbizitzarako tailerrak zabaltzea. Iragan ez ahaztea, ez dadin berriz errepikatu. Lankidetza internazionala bultzatzea, gaizkien daudenekiko solidaritatea sustatuz.

  1. Berdintasunerako Zuzendaritza sortu, udal politiketan genero ikuspegia bermatzeko.

Berdintasunerako Zuzendaritza sortuko dugu eta berdintasunerako ordenantza bat proposatuko dugu berdintasuna beste udal ordenantzen parean jartzeko, aurrekontuaren %5a horretarako bideratuz. Udal plan eta ordenantza guztietan genero-inpaktuko derrigorrezko txostena eskatuko da, desberdintasunak murrizteko neurriak ezarri ahal izateko.

  1. Karguen soldaten mugatzea, usteskeriaren pertsekuzioa eta erantzunkisunaren politika

Edozein kargu publikori dagokion ordainketaren gehiengoa ez da inoiz izango hiru bider lanbideen arteko gutxieneko soldata baino gehiago, horretarako kontuan hartuko direlarik ekintza politikoetatik lorturiko sarrera eta errendimendu guztiak. Lan publikoaren kontrola eta jarraipena egiteko herritarren eskubidea eta betebeharra erraztuko da, kudeaketa txar baten aurrean arduraz jokatuz.  Irabazi Ordiziako kandidatuek kode etiko bat sinatu beharko dute, asanbladan erabakitzen denaren esanetara jarriko direlarik. Ez da inolako pakturik egongo asanbladan adostu ezean.

1 2 3 4 5